Workshop: Smart Thermal grids

Workshop: Smart Thermal grids

Onsdag, 13 mars 2019 klockan 13:00

Sal K1046, Universitetsplatsen 1, Växjö

Välkommen att delta på workshopen - Smart Thermal Grids!

Den här workshopen genomförs som en del i projektet STORM som Växjö Energi, NODA och  Zuyd Hogeschool deltar i. Syftet är att ge insikt i innovativa tekniker genom att göra fjärrvärme - och fjärrkylanät "smarta".

Datum: 13 mars 2019
Tid: 13.00-15.00
Plats: Sal K1046, Linnéuniversitetet i Växjö​

 


We are pleased to invite you to participate at the workshop – Smart Thermal grids!

This workshop is made possible as part of the STORM project dissemination program in which Växjö Energi, NODA and  Zuyd Hogeschool participate. The aim is to give insight into innovative techniques that can be accomplished by making thermal grids "smart".

Date: 13th of March 2019
Time: 01.00 PM - 03.00 PM
Location: Linnaeus University, Växjö. Room K1046.
 

Bokningstyp Antal

Deltagare

Kostnadsfritt

Dela