Workshop: Smart Thermal grids

Workshop: Smart Thermal grids

Onsdag, 13 mars 2019 klockan 09:30

Sal K1046, Universitetsplatsen 1, Växjö

Välkommen att delta på workshopen - Smart Thermal Grids!

Den här workshopen genomförs som en del i projektet STORM som Växjö Energi, NODA och  Zuyd Hogeschool deltar i. Syftet är att ge insikt i innovativa tekniker genom att göra fjärrvärme - och fjärrkylanät "smarta".

Dagen startar på Linnéuniversitetet med föreläsningar och därefter bjuder projektet på lunch innan ett studiebesök på demonstrationsanläggningen i Rottne.

Datum: 13 mars 2019
Tid: 09.30-15.30
Plats: Sal K1046, Linnéuniversitetet i Växjö​

Viktigt att du meddelar i anmälan om du deltar på lunchen och önskar någon form av specialkost. Ange också om du följer med på studiebesöket i Rottne.
 


 

We are pleased to invite you to participate at the workshop – Smart Thermal grids!

This workshop is made possible as part of the STORM project dissemination program in which Växjö Energi, NODA and  Zuyd Hogeschool participate. The aim is to give insight into innovative techniques that can be accomplished by making thermal grids "smart".

We meet at Linnaeus University and start the day with seminars. After that we will enjoy some lunch together before a study visit in Rottne.

Date: 13th of March 2019

Time: 09.30 AM - 04.30 PM

Location: Linnaeus University, Växjö. Room K1046.

Please note if you would like to participate at the lunch and if you have any allergies. Also note if you would like to participate at the study visit in Rottne. 

 

 

 

 

 


Bokningstyp Antal

Deltagare

Kostnadsfritt

Dela