Webinarieserie: Identifiera och slå mynt av dolda tillgångar

Webinarieserie: Identifiera och slå mynt av dolda tillgångar

Rouse Sweden, Online genom Microsoft Teams

I mindre företag finns ofta stora potentiella värden dolda i rutiner, teknik och metoder som medarbetare och ledning tar för givna. Genom att identifiera och formalisera dessa tillgångar kan man ge sig själv bättre möjligheter att dra nytta av sina konkurrensfördelar, skapa sig en större kapitalbas att låna/expandera mot, och dessutom utöka sin patentportfölj.

Erik Johanneson och Erik Oskarsson på Rouse har lång erfarenhet av att hjälpa företag med just detta, och under två timmar i mars (16/3 och 30/3) kommer de i två kostnadsfria webinarier berätta mer om det de kallar ”IP Identification Workshops” och som de regelbundet håller med olika företag.

 


Webinarie ett: "Missa inte skogen för alla träden - Identifiera dolda tillgångar och skapa förutsättningar för tillväxt"

Det första webinariet som hålls den 16 mars riktar sig mest till mindre företag som vill lära sig mer om hur man kan identifiera och formalisera immateriella inom företaget, med syftet att skapa en gedigen kapitalbas att växa mot. Erik och Erik kommer även att diskutera grundläggande IP-strategi och vad som krävs för att bygga långsiktiga tillgångsportföljer. 

Du får lära dig om

  • hur identifiering och kontroll av IP-tillgångar kan bidra till en högre värdering och lättare kapitalanskaffning för ditt företag
  • hur du kan bryta ner din affärsmodell i beståndsdelar som går att skydda.
  • hur du bör tänka för att bygga en långsiktig IP-strategi.

 


Webinarie två: "Bygg en evighetsmaskin - Fast-track till hållbar innovationsstrategi"

Det andra webinariet, den 30:e mars, kommer att handla om hela processen med IP-hantering i mer allmänna termer, och riktar sig huvudsakligen mot större företag med redan etablerad IP. Fokus kommer att ligga på "proaktivitet" i IP-hanteringen, det vill säga hur man kan systematisera arbetet med att identifiera, strukturera och skapa IP på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Du får lära dig om

  • hur du på ett effektivt sätt kan bryta ner din affärsmodell i teknikträd 
  • tidseffektiva processer för att bygga en allomfattande innovationsstrategi
  • vikten av transparens i IP-frågor, internt och externt

 

De två webinarierna är fristående, d.v.s det krävs inte att man går på det första för att kunna tillgodogöra sig det andra. Antalet platser är begränsade så anmäl dig och din kollega redan idag.

Datum: Tisdag 16/3 och 30/3.

Tid: Webinarium mellan 8:30 - 9:30. 

Var: Online

Medverkande: Erik Oskarsson & Erik Johannesson, managementkonsult respektive patentingenjör på Rouse (Stockholm).

Övrigt: Anmälda deltagare får en inbjudan via Outlook med en länk till webinariet i Microsoft Teams.

 

Varmt välkommen!

Välj bokningstyp och antal
Bokningstyp Antal Pris / Antal

Dela