Webinarium: Förädla och kontrollera data - realisera värdet!

Webinarium: Förädla och kontrollera data - realisera värdet!

Tisdag, 8 september 2020 klockan 09:00

Online via Microsoft Teams

Förädla och kontrollera data realisera värdet!

I takt med att allt fler affärsmodeller bygger på insamling och analys av data har data en potential att bli den enskilt viktigaste immateriella tillgången för många företag. Vill du veta mer om hur du kan implementera en datadriven affärsmodell för att skapa långsiktiga konkurrensfördelar och utnyttja data som en hävstång i din affärsmodell? Välkommen att delta i vårt kostnadsfria webinarium!

 

Rouse och PRV bjuder in till ett gemensamt webbsänt seminarium för att belysa frågorna.

Plats: Online, via Teams

Tid: 8 september kl 9-11

Anmäl dig direkt via länken ovan för att reservera en plats.

 

Mängden data ökar

Mängden data som samlas in ökar exponentiellt och så gör även utbyggnaden av tekniker för insamling och analys och möjligheterna att tjäna pengar på datatillgångar. För de som lyckas nyttja sin data, kontrollera den och använda den som en hävstång i sin affärsmodell finns stora vinster att göra.

Stora värden investeras i data

När data samlats in, aggregerats, strukturerats och bearbetats har ofta stora värden investerats i den. Liksom alla tillgångar behöver data under hela sin livstid skyddas, vårdas och kontrolleras mot konkurrenter. Utöver patent, upphovsrätt, varumärken och designskydd krävs det att företag i framtiden i större utsträckning använder sig av fler verktyg för att etablera kontroll över dessa viktiga tillgångar.

Samarbete i datadrivna affärer

Du måste inte äga datan själv för att få värde ur den. Det kan vara mer effektivt att låta någon annan äga den och själv har man förfoganderätt. I de flesta datadrivna affärer samarbetar man med andra. En part genererar data, en annan analyserar den och en tredje applicerar den i en produkt eller tjänst som går till marknaden. Förfoganderätten till data genom hela kedjan är därför en central fråga i relationen mellan aktörerna.

En datadriven affärsmodell i företaget

En datadriven affärsmodell är nyckeln för att kunna utnyttja den data som genereras. Det ska finnas processer och verktyg för att bestämma vilken data som är viktig, analysera den och presentera den på ett lättillgängligt sätt. På längre sikt måste lärdomarna från företagets data också ligga till grund för hela företagsstrategin. Därtill finns ett behov att kontrollera de immateriella tillgångarna genom en kombination av immaterialrättsliga verktyg och innovationsjuridik.

 

DU FÅR LÄRA DIG OCH FÅR VÄRDEFULLA INSIKTER OM

 1. hur du kan hantera data och andra digitala tillgångar med hjälp av immaterialrättens verktyg – patent, upphovsrätt, designskydd och varumärke.
 2. hur innovationsfrämjande företeelser som öppna data, öppen innovation och öppen källkod relaterar till immaterialrätt.
 3. hur man kan kontextualisera data och använda data som en tillgångsmassa.
 4. hur data kan stödja och driva olika affärsmodeller anpassade för den moderna ekonomin/marknaden.

 

FÖR VILKA?

 • Stora och små IT-/teknikbolag
 • Bolag med värdefulla data/kunskapstillgångar
 • Universitet och högskolor
 • Aktörer verksamma inom det svenska innovationssystemet

 

FÖR VILKA BEFATTNINGSHAVARE?

 • Grundare/ägare
 • VD
 • CTO
 • Teknisk chef
 • CIO
 • Affärsutvecklare
 • Produktchefer/produktägare
 • Forskare, studenter och innovationsstödjare vid universitet och högskolor

 

​Datum: Tisdag 8/9

Tid: Webinarium mellan 9:00 - 11:00. 

Var: Online

Medverkande: Christin Wendel från PRV samt Erik Oskarsson och Thomas Randes, båda managementkonulter och partners på Rouse.

Övrigt: Eventet är kostnadsfritt för dig och dina kollegor. Webinariet kommer att spelas in, med möjlighet för anmälda deltagare att se eventet i repris efter live-sändningen.

 

Varmt välkommen!

Rouse och PRV

Välj bokningstyp och antal
Bokningstyp Antal Pris / Antal

Webinarium (tis 8/9)

Dela