Webinar: Verktyg för lokal biogasutveckling

Webinar: Verktyg för lokal biogasutveckling

Onsdag, 4 november 2020 klockan 10:00

Städer och regioner har en avgörande roll för att främja en ökad biogasanvändning i transportsektorn. Deras verktyg är offentlig upphandling, lokala styrmedel och breda aktörsnätverk.

Detta visar det nyligen avslutade projektet Nätverk, lokala styrmedel och offentlig upphandling som främjar biogasutveckling.

I ett timslångt webinarium får du veta mer om projektet och dess resultat. Dessutom kan du ställa frågor direkt till projektgenomförarna.

Ta chansen att få veta vad som krävs för att undanröja hinder och skapa incitament för biogasutveckling och därmed bidra till omställningen till en fossilfri fordonsflotta.

Här kan du läsa mer om projektet och dess resultat.

Webinariet är kostnadsfritt och öppet för alla. Det genomförs online via Teams och du ansluter via länken som skickas per epost med din bokningsbekräftelse.

Välkommen!

 

Det här webinariet anordnas som en av flera kommunikationsinsatser för de projekt som genomförs inom Förnybara drivmedel och system, ett samverkansprogram med finansiering från Energimyndigheten och f3 Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel.

Välj bokningstyp och antal
Bokningstyp Antal Pris / Antal

Kostnadsfri anmälan

Dela