Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Deltagare som är anställd på verksamhet som har avtal med Region Stockholm

700,00 SEK

exkl. moms 25%
En ZZ-kod måste anges som referens för att kunna boka plats på denna prisgrupp

Deltagare som är anställd på verksamheter utan avtal med Region Stockholm

1400,00 SEK

exkl. moms 25%