Vilken roll har patientrapporterade utfallsmått (PROM) i uppföljning av hälso- och sjukvård?

Eventet är inte tillgängligt.