Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Deltagare

2700,00 SEK

exkl. moms 25%

2700,00 SEK

exkl. moms 25%

Medföljande assistent

350,00 SEK

exkl. moms 25%

350,00 SEK

exkl. moms 25%
Om en deltagare behöver medföljande assistent för att kunna delta betalar denna endast självkostnaden.