Vem ansvarar för den som behöver stöd när krisen kommer?

Torsdag, 28 november 2019 klockan 09:00

Bolinders Kafe & Konferens, Bolinders plan 1, Stockholm

Hur kan vi öka möjligheterna för personer med olika funktionsnedsättningar att klara sig i en framtida kris? 

Den 28 november 2019 tar vi ett samlat grepp om krisberedskapen för personer som behöver extra stöd av samhället.

Under en heldagskonferens i Stockholm City, på Bolinders konferens & kafe, går vi igenom vilken beredskap som kommuner och privata utförare måste ha, i ljuset av de stora brister som uppmärksammades sommaren 2018.

Medverkar gör viktiga myndigheter som MSB, Socialstyrelsen och MFD men också kommuner, regioner/landsting och funktionsrättsorganisationer som FUB och STIL.

Under konferensen får du bland annat ta del av Ljusdals kommuns erfarenheter från 2018 års storbränder och evakueringar. Privata utförare som ligger långt framme med rutiner för att klara kraven inför kommande kriser medverkar också.

Under denna heldagskonferens får du lära dig vem som har ansvaret för allt från information till evakueringar. Vem ansvarar till exempel för att den assistansberättigade som valt en privat utförare får stöd vid evakuering? Eller att en person som behöver stöd i sitt boende får nödvändiga mediciner, när medicineringen normalt inte ingår i det stöd som ges? Ska det vara olika stöd beroende på om en person har nedsatt autonomi, och behöver beslutsstöd och om det är en person med full autonomi? Vet myndigheterna var personer som har privata alternativ bor, och vilket stöd de eventuellt behöver, och hur ska den frågan annars lösas?

Kort och gott; en konferens som ger dig de bästa tipsen om hur man som utförarare, kommun och privatperson kan och måste förbereda sig för kriser, oavsett om det handlar om värmeböljor, storbränder, översvämningar, stora elavbrott eller helt nya typer av kriser.

Pris: 2 700 kronor. För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår. Behöver du logi bokar du det själv.
Rabatt (10%) vid anmälan av fler än två deltagare. Ideella intresseföreningar (patientorganisationer, funktionshinderorganisationer, äldreorganisationer) får 10% rabatt på samtliga bokningar. Moms tillkommer på alla priser.

Lokal: Bolindersalen, Bolinders KKafé & konferens, Stockholm

Sista anmälningsdag: 27 oktober. Under förutsättning att kursen blir av är det möjligt att efteranmäla till en tilläggskostnad av 1000 kr per person plus moms.

Målgrupp: Anordnare av personlig assistans eller annan service i hemmet. Vård- och/eller omsorgsgivare. Politiker och tjänstemän på kommunal- och landstingsnvå med ansvar för krisberedskap. Assistansberättigade, äldre och andra personer som behöver stöd och service i eller utanför hemmet samt anhöriga. Organisationer som företräder personer som behöver stöd och service i och utanför hemmet.

När: 28 november kl 09.30. Inskrivning och kaffe från kl 09.00

Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår. 

 

Avbokningsregler
Kursanmälan är bindande. Kostnadsfri avbokning av utbildning/möte kan ske via mail fram till sista anmälningsdatum. Vid återbud mellan sista anmälningsdag upp till 1 vecka före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Du har dock alltid möjlighet att skicka en ersättare i ditt ställe. Om du uteblir på grund av sjukdom och kan uppvisa läkarintyg får du ett värdebevis motsvarande inbetalt belopp som ger dig möjlighet att delta på en annan utbildning arrangerad av ABH Utbildning och Rådgivning. Värdebeviset gäller 1 år från utfärdandet. Force Majeure: om kursen måste ställas in eller flyttas pga sjukdom, strejk, blockad, lockout, naturkatastrof, krig eller annat som står utanför ABH Utbildning och Rådgivnings kontroll ansvarar vi inte för eventuella kostnader.

Välj bokningstyp och antal
Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Deltagare

2700,00 SEK

exkl. moms 25%

2700,00 SEK

exkl. moms 25%

Medföljande assistent

350,00 SEK

exkl. moms 25%

350,00 SEK

exkl. moms 25%
Om en deltagare behöver medföljande assistent för att kunna delta betalar denna endast självkostnaden.

Dela