Värdet av biogas för kommun och region

Tisdag, 10 december 2019 klockan 08:45

Högskolan Väst, hus E plan 4, rum Alexandria, Gustava Melins gata 2, Trollhättan

Hur bidrar biogas till ökad försörjningstrygghet, landsbygdsutveckling och anständiga arbetsvillkor? Och hur kan vi synliggöra värdena av ett lokalproducerat drivmedel? Välkommen till en förmiddag där vi fördjupar oss i biogasens nyttor för kommun och region!

I forskningen är de breda nyttor som biogasen ger väl befäst: den gynnar inte bara viktiga miljömål utan också ett flertal regionala samhällsmål. En återkommande svårighet med produkter som skapar breda nyttor är att de är svåra att kvantifiera, med risken att värdena osynliggörs istället för att adderas. Just detta är fallet med biogas. Under seminariedagen fördjupar vi oss dels i vilka miljö- och samhällsmål biogas är med och adresserar och dels hur vi kan tänka kring värdet av dessa nyttor:

Mikael Åhlman, Miljöstrateg – regional utveckling, region Uppsala, berättar om hur de i arbetet med en regional infrastrukturplan för förnybara drivmedel ser synergier mellan val av drivmedel och beredskapsfrågor.

Konsultfirman 2050 Consulting har genomfört ekonomiska värderingar av biogas på både regional och kommunal nivå. I utgångspunkt av dessa uppdrag breddar de bilden av hur vi kan tänka kring nyttan av biogas och hur vi lokalt och regionalt kan förhålla oss till frågan

Efter seminariet bjuder Biogas Väst på lunch för de som önskar.

Välkomna!

OBS! En no-show avgift på 500kr tas ut om du är anmäld till lunchen men inte dyker upp. Avanmälan senast den 1 december.

 


SEMINARIEDAGEN ARRANGERAS AV BIOGAS VÄST I SAMVERKAN MED FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND. BIOGAS VÄST MED STÖD FRÅN VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN OCH LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND

                        

Bokningstyp Antal Pris / Antal
Det går inte längre att göra bokningar till eventet