Utmattningssyndrom och ME/CFS. Nu i Göteborg!

Utmattningssyndrom och ME/CFS. Nu i Göteborg!

Torsdag, 13 september 2018 klockan 12:00

SF Bergakungen, Skånegatan 16, Göteborg

Inbjudan till seminarium i Göteborg!

Över 400 besökare i Stockholm

Efter det välbesökta seminariet i Stockholm i maj är vi glada att kunna reprisera detta i Göteborg i september. Vi belyser två svåra sjukdomstillstånd som förorsakar stort lidande och ofta har ett långdraget ibland kroniskt förlopp. Det är viktigt för alla som arbetar inom sjukvården att ha kunskaper om dessa tillstånd. Seminariet uppdaterar er på det aktuella kunskapsläget rörande orsaker, diagnostik, behandling och rehabilitering. 

Välkommen till en intressant eftermiddag. Boka plats i tid!

Program den 13 september

12:00 – 13:00      Registrering och lunch
13:00 – 13:05      Inledning. Docent Margaretha Bågedahl-Strindlund
13:05 – 13:40      Utmattningssyndrom: Bakgrund och aktuell forskning. Senior professor Marie Åsberg, Stressrehab FoU, Karolinska institutet/Danderyds sjukhus
13:40 – 14:15      Behandling och rehabilitering vid utmattningssyndrom. Universitetslektor, leg sjukgymnast Therese Eskilsson, Inst f samhällsmedicin och rehab, Umeå universitet
14:15 - 14:50    Långtidsuppföljning av personer med utmattningssyndrom. Överläkare, med dr Kristina Glise, Institutet för stressmedicin, ISM, Göteborg 
14:50 – 15:20      Kaffe
15:20 - 15:55      Myalgisk encefalomyelit (ME) - aktuellt om klinik. Överläkare, med dr Per Julin, ME/CFS-mottagningen, Neurologiska Rehabiliteringskliniken, Stora Sköndal, Stockholm
15:55 - 16:20      Myalgisk encefalomyelit (ME) - aktuellt om forskning. Professor em. Jonas Blomberg, Inst för medicinska vetenskaper, Klinisk Mikrobiologi, Uppsala universitet, Uppsala
16:20 - 16:50      Avslutning och frågor till panelen

Moderator: Caroline Wachtler, specialist i allmänmedicin, Stuvsta VC och bitr. lektor på Karolinska institutet.
Programansvarig: Docent Margaretha Bågedahl Strindlund, Läkartidningen

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

Bokningstyp Pris Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%
Fullbokat

Alla priser exklusive moms