Utmattningssyndrom och ME/CFS

Utmattningssyndrom och ME/CFS

Torsdag, 26 november 2020 klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium 

Över 1 100 besökare i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå - nu via Zoom!

Efter de välbesökta seminarierna under 2018 och 2019 är vi glada att kunna göra ett webbseminarium av detta intressanta ämne. Seminariet belyser två svåra sjukdomstillstånd som förorsakar stort lidande och ofta har ett långdraget ibland kroniskt förlopp. Det är viktigt för alla som arbetar inom sjukvården att ha kunskaper om dessa tillstånd. Vi uppdaterar er på det aktuella kunskapsläget rörande orsaker, diagnostik, behandling och rehabilitering. 

Seminariet sänds via Zoom och frågor ställs till moderatorn via Q&A. Innan mötet börjar kommer ni att få en länk via mejl så ni kan ansluta fr o m kl 12.50.

Välkommen till en intressant eftermiddag!

Program den 26 november 2020

  • 13:00 – 13:05      Inledning. Docent Margaretha Bågedahl-Strindlund
  • 13:05 – 13:40      Utmattningssyndrom: Bakgrund och aktuell forskning. Senior professor Marie Åsberg, Stressrehab KIDS, Danderyds sjukhus.
  • 13:40 – 14:15      Behandling och rehabilitering vid utmattningssyndrom. Universitetslektor, leg sjukgymnast Therese Eskilsson, Inst f samhällsmedicin och rehab, Umeå universitet.
  • 14:15 – 14:25      Bensträckare
  • 14:25 - 14:50       Myalgisk encefalomyelit (ME) - aktuellt om klinik. Överläkare, med dr Per Julin, ME/CFS-mottagningen, Neurologiska Rehabiliteringskliniken, Stora Sköndal, Stockholm
  • 14:50 - 15:15      Myalgisk encefalomyelit (ME) - aktuellt om forskning. Professor Jonas Bergquist, analytisk kemi och neurokemi, Uppsala universitet​
  • 15:15 - 16:00      Avslutning och frågor till panelen

Moderator: Caroline Wachtler, specialist i allmänmedicin, klinisk adjunkt vid Institutionen för Neurobiologi, Karolinska institutet

Programansvarig: Docent Margaretha Bågedahl Strindlund, Läkartidningen

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

795,00 SEK

exkl. moms 25%

595,00 SEK

exkl. moms 25%

495,00 SEK

exkl. moms 25%

495,00 SEK

exkl. moms 25%