Utmattningssyndrom och ME/CFS - vad är skillnaden?

Utmattningssyndrom och ME/CFS - vad är skillnaden?

Tisdag, 8 maj 2018 klockan 12:00

Hotell Rival, Mariatorget 3, Stockholm

Inbjudan till seminarium

Detta seminarium kommer att belysa två svåra sjukdomstillstånd som förorsakar stort lidande och ofta har ett långdraget ibland kroniskt förlopp. Det är viktigt för alla som arbetar inom sjukvården att ha kunskaper om dessa tillstånd. Seminariet kommer att belysa det aktuella kunskapsläget rörande orsaker, diagnostik, behandling och rehabilitering. 

Välkommen till en intressant eftermiddag!

Program den 8 maj


12:00 – 13:00      Registrering och lunch
13:00 – 13:05      Inledning. Docent Margaretha Bågedahl-Strindlund
13:05 – 13:40      Utmattningssyndrom: Bakgrund och aktuell forskning. Senior professor Marie Åsberg, Stressrehab FoU, Karolinska institutet/Danderyds sjukhus
13:40 – 14:15      Behandling och rehabilitering vid utmattningssyndrom. Universitetslektor, leg sjukgymnast Therese Eskilsson, Inst f samhällsmedicin och rehab, Umeå universitet
14:15 – 14:45      Kaffe
14:45 – 15:20      Myalgisk encefalomyelit (ME) - aktuellt om klinik. Överläkare, med dr Per Julin, ME/CFSmottagningen, Neurologiska Rehabiliteringskliniken, Stora Sköndal, Stockholm
15:20 – 15:55      Myalgisk encefalomyelit (ME) - aktuellt om forskning. Professor em. Jonas Blomberg, Inst för medicinska vetenskaper, Klinisk Mikrobiologi, Uppsala universitet, Uppsala
15:55 – 16:20      Avslutning och frågor till panelen

Moderator: Caroline Wachtler, specialist i allmänmedicin, Stuvsta VC och bitr. lektor på Karolinska institutet.
Programansvarig: Docent Margaretha Bågedahl Strindlund, Läkartidningen

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

Utställare:

Bokningstyp Pris Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%

Medlem i Vårdförbundet

1795,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms