Utmattningssyndrom och ME/CFS - Umeå!

Utmattningssyndrom och ME/CFS - Umeå!

Torsdag, 12 september 2019 klockan 12:00

First Hotel Dragonen, Västra Norrlandsgatan 5, Umeå

Inbjudan till seminarium i Umeå!

Över 700 besökare i Stockholm och Göteborg

Efter de välbesökta seminarierna i Stockholm och Göteborg förra året är vi glada att kunna reprisera detta i Umeå i september. Vi belyser två svåra sjukdomstillstånd som förorsakar stort lidande och ofta har ett långdraget ibland kroniskt förlopp. Det är viktigt för alla som arbetar inom sjukvården att ha kunskaper om dessa tillstånd. Seminariet uppdaterar er på det aktuella kunskapsläget rörande orsaker, diagnostik, behandling och rehabilitering. 

Välkommen till en intressant eftermiddag. Boka plats i tid!

Prel. program den 12 september

  • 12:00 – 13:00      Registrering och lunch
  • 13:00 – 13:05      Inledning. Docent Margaretha Bågedahl-Strindlund
  • 13:05 – 13:40      Utmattningssyndrom: Bakgrund och aktuell forskning. Senior professor Marie Åsberg, Stressrehab FoU, Karolinska institutet/Danderyds sjukhus
  • 13:40 – 14:15      Behandling och rehabilitering vid utmattningssyndrom. Universitetslektor, leg sjukgymnast Therese Eskilsson, Inst f samhällsmedicin och rehab, Umeå universitet
  • 14:15 - 14:50      När kognitionen sviktar: strategier för att avlasta hjärnan hos den utmattade. Leg psykolog, PhD Hanna Malmberg Gavelin, Inst för psykologi samt allmänläkare Arja Lehti, universitetslektor Inst. för klinisk vetenskap, båda vid Umeå Universitet.
  • 14:50 – 15:20      Kaffe
  • 15:20 - 15:55       Myalgisk encefalomyelit (ME) - aktuellt om klinik. Överläkare, med dr Per Julin, ME/CFS-mottagningen, Neurologiska Rehabiliteringskliniken, Stora Sköndal, Stockholm
  • 15:55 - 16:20      Myalgisk encefalomyelit (ME) - aktuellt om forskning. Professor Jonas Bergquist, analytisk kemi och neurokemi, Uppsala universitet​
  • 16:20 - 16:50      Avslutning och frågor till panelen

Moderator: Professor emeritus Lars Jacobsson, Umeå universitet

Programansvarig: Docent Margaretha Bågedahl Strindlund, Läkartidningen

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%