Utmattningssyndrom och ME/CFS - Malmö!

Utmattningssyndrom och ME/CFS - Malmö!

Onsdag, 2 oktober 2019 klockan 12:00

Skånes universitetssjukhus, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5, Malmö

Inbjudan till seminarium i Malmö!

Över 700 besökare i Stockholm och Göteborg

Efter de välbesökta seminarierna i Stockholm och Göteborg förra året är vi glada att kunna reprisera detta i Malmö i oktober. Vi belyser två svåra sjukdomstillstånd som förorsakar stort lidande och ofta har ett långdraget ibland kroniskt förlopp. Det är viktigt för alla som arbetar inom sjukvården att ha kunskaper om dessa tillstånd. Seminariet uppdaterar er på det aktuella kunskapsläget rörande orsaker, diagnostik, behandling och rehabilitering. 

Välkommen till en intressant eftermiddag. Boka plats i tid!

Program den 2 oktober

  • 12:00 – 13:00      Registrering och lunch
  • 13:00 – 13:05      Inledning. Docent Margaretha Bågedahl-Strindlund
  • 13:05 – 13:40      Utmattningssyndrom: Bakgrund och aktuell forskning. Senior professor Marie Åsberg, Stressrehab FoU, Karolinska institutet/Danderyds sjukhus
  • 13:40 – 14:15      Behandling och rehabilitering vid utmattningssyndrom. Universitetslektor, leg sjukgymnast Therese Eskilsson, Inst f samhällsmedicin och rehab, Umeå universitet
  • 14:15 - 14:50       Långtidsuppföljning av personer med utmattningssyndrom. Överläkare, med dr Kristina Glise, Institutet för stressmedicin, ISM, Göteborg 
  • 14:50 – 15:20      Kaffe
  • 15:20 - 15:55       Myalgisk encefalomyelit (ME) - aktuellt om klinik. Överläkare, med dr Per Julin, ME/CFS-mottagningen, Neurologiska Rehabiliteringskliniken, Stora Sköndal, Stockholm
  • 15:55 - 16:20      Myalgisk encefalomyelit (ME) - aktuellt om forskning. Professor Jonas Bergquist, analytisk kemi och neurokemi, Uppsala universitet​
  • 16:20 - 16:50      Avslutning och frågor till panelen

Moderator: Petra Widerkrantz, specialist i allmän medicin, medicinsk rådgivare, avdelningen för hälso-och sjukvårdsstyrning, Region Skåne​.

Programansvarig: Docent Margaretha Bågedahl Strindlund, Läkartidningen

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%