Trender och utmaningar för materialhantering och lager i omnikanaler

Torsdag, 1 februari 2018 klockan 07:30

Svensk Handel, Drottninggatan 56, Göteborg

Digitaliseringen möter handeln med full kraft och allt fler detaljhandelsföretag utvecklar nu omnikanalstrategier där logistik, materialhantering och lager är avgörande för att skapa en väl fungerande handel och för att kunna hänga med den digitala konsumenten som ställer höga krav på en sömlös köpupplevelse.

Torsdagen den 1 februari 2018 07:30 - 09:00
HUI Research, Handelsrådet och Centre for Retailing vid Göteborgs universitet bjuder in till frukostseminarium den 1 februari i Göteborg. Professor Andreas Norrman samt Dr. Joakim Kembro berättar om hur dagens ledande detaljhandelsföretag arbetar med strategier kring omnikanal. Maria Helmroth, Allocation Manager på Lindex, kommenterar utifrån ett företagsperspektiv hur Lindex arbetar med logistiken runt omnikanal för att i slutändan skapa en bra kundupplevelse.

I detaljhandelns transformation från separata butiks- och e-handelskanaler till omnikanal är effektiv logistik avgörande för att möta konsumenternas ökande krav. Två centrala komponenter är var och hur materialhanteringen skall ske samt lagrets och butikens framtida roller som noder i nätverket. En annan central komponent är de IT-system som stödjer logistikflödet.

Vilka utmaningar ser då svenska detaljhandelsföretag idag på logistik- och omnikanalområdet och vilka är trenderna? Forskare vid Lunds universitet och Lunds Tekniska Högskola studerar i ett projekt dessa frågor och har bland annat byggt upp en panel där ledande svenska detaljhandelsföretag gett sin syn på nuläge och framtid rörande såväl strategi som detaljerade aktiviteter kopplade till logistik och materialhantering. Detta frukostseminarium kommer att ge en inblick i panelens syn på utmaningar och trender inom området.

Andreas Norrman är professor i Supply chain structure och organisation vid Lunds Tekniska Högskola och Lunds universitet, och studerar bland annat detaljhandelns nya logistikstrukturer. Joakim Kembro är universitetslektor med material- och lagerhantering som en av sina specialiteter. Maria Helmroth är Allocation Manager på Lindex, en modekedja med cirka 480 butiker på 18 marknader samt en webbutik som erbjuder e-handel till ett trettiotal länder.

 

Tid och plats:
Torsdagen den 1 februari kl. 07:30-09:00 (en lättare frukost serveras från kl. 07:30, seminariet börjar kl. 08:00). Drottninggatan 56 (Svensk Handels lokaler), Göteborg.

Anmälan sker senast den 30 januari


Frågor om seminariet besvaras av:

Josef Gäreskog, HUI Research
josef.gareskog@hui.se
070-350 62 28

Andreas Hedlund, Handelsrådet
andreas.hedlund@handelsradet.se
010-471 86 46


Välkommen!

Bokningstyp Antal

Frukostseminarium

Få kvar
Kostnadsfritt