Trauma, psykos, dissociation – forskning och erfarenheter av omvårdnad och behandling

Eventet är inte tillgängligt.