Torterade patienter - fördjupning

Torterade patienter - fördjupning

Måndag, 8 oktober 2018 klockan 08:30

SLSO, sal Ljung, Solnavägen 1, Stockholm

Läkare, psykolog och jurist från International Rehabilitation Council for Torture Victims Forensic Expert Group håller i en fördjupande tredagarsutbildning om tortyrens konsekvenser med fokus på dokumentation. Psykologer och läkare ges företräde. För att få en god spridning av kompetens över länet kommer en ansökningsprocess att föregå utbildningen. Efter avslutad utbildning erhålls certifikat.

Utbildningen är en gemensam satsning på kompetenshöjning för primärvården. Även annan personal inom Stockholms läns landstings sjukvårdsområde är välkomna.

Notera att utbildningen är tre heldagar.

Obs! När du anmäler dig ansöker du om en av de 25 platserna på utbildningen. Du kommer få en bekräftelse på denna anmälan. Du kommer dock meddelas separat om du blivit antagen. De som anmält sig före 29 juni får besked före får besked före 6 juli. Platserna kan ta slut.

 

 

Bokningstyp Antal

Primärvård och första linjen inom Stockholms läns landsting

Övriga inom Stockholms läns landsting

Kostnadsfritt