Tarkett och Circular Sweden bjuder in till Cirkulärt mingel i Almedalen!

Tisdag, 2 juli 2019 klockan 20:00

Aktuell Hållbarhets arena (Gotlands museum), Strandgatan 14, Visby

Välkommen till vårt gemensamma mingel i Almedalen för alla som är engagerade och jobbar för en cirkulär omställning!

Vi samlas tisdag kväll i Aktuell Hållbarhets arena för trevlig samvaro och framåtriktade samtal. Vilka steg har tagits mot en cirkulär ekonomi under det gångna året och vilka är de stora utmaningarna framöver?

Hur tror vi att utvecklingen de kommande åren ser ut – och vad måste vi göra för att uppnå ett cirkulärt och hållbart samhälle?

Låt oss tillsammans sätta fokus på viktiga frågor och diskutera dem med ledande företrädare från näringsliv, samhälle och politik!

Du möter bl a:
Anders Wijkman, ordförande, Circular Sweden
Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef, Tarkett
Jonas Carlehed, hållbarhetschef, Ikea Sverige
Lina Bergström, VD, Återvinningsindustrierna
Mats Widbom, VD, Svensk Form
Pär Larshans, hållbarhetschef, Ragn Sells
Annie Stålberg, chef för Hållbarhetsenheten, Upphandlingsmyndigheten

Moderator: Anna Ljungdell

Program:
20.00 Minglet börjar
20.30 Cirkulärt framtidssamtal
22.00 Minglet avslutas

Välj bokningstyp och antal
Bokningstyp Antal Pris / Antal

Deltagare

Få kvar