Strukturerad vårddata

Strukturerad vårddata

Onsdag, 4 december 2019 klockan 17:00

Läkarförbundet Konferens, Villagatan 5, Stockholm

Inbjudan till kvällsseminarium

Strukturerade vårddata är ett nytt begrepp som bland annat syftar till att få till en mer ändamålsenlig journalföring. Målen är att förbättra och kunna följa resultat över tid, minska kostnader för dubbeldokumentation mellan journaler och kvalitetsregister samt förbättra underlaget för klinisk forskning. Tanken är också att en mer samstämmig journalföring ska förbättra kommunikation och uppföljningsmöjligheter mellan primär- och slutenvård och med den kommunala omsorgen. 

Vid detta symposium kommer du att lära dig mer om:

  • Vad som menas med strukturerade vårddata
  • Hur data och processer kan standardiseras 
  • Olika erfarenheter från vården
  • Juridiska och etiska aspekter
  • Patientens perspektiv

Tider och program publiceras inom kort

 
Alla priser inkluderar kaffe och smörgås

OBS! Meddela ev. matallergier i fältet "Övrigt" vid bokningen, annars kan vi tyvärr inte tillgodose era önskemål.​

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Ordinarie pris

1595,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1295,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

795,00 SEK

exkl. moms 25%