Stålbyggnadsdagen 2020

Stålbyggnadsdagen 2020

Torsdag, 22 oktober 2020 klockan 08:00

Stockholm

Årets höjdpunkt för stålbyggnadsbranschen - Stålbyggnadsdagen - arrangeras i år någonstans centralt i Stockholm. Vi har ett mycket intressant program som ni förhoppningsvis hittar många lärorika ämnen i, se vidare på http://stalbyggnadsdagen.se/

Stålbyggnadsdagen 2020

Stockholm

Bokningsinstruktioner
Här anmäler du dig som besökare eller utställare. Under varje biljettyp väljer du vilka delar av Stålbyggnadsdagen du vill vara med på t.ex.
A - Seminarium under onsdag kväll (21/10)
B - Stålbyggnadsdagen
C - Middag efter Stålbyggnadsdagen
  *- Digitalt via streaming


Steg 1: Under Antal ange du hur många personer du bokar för.
Steg 2: I steget Boka anger du sedan vilka delar ni vill vara med på och om ni är medlemmar eller ej samt anger ev. rabattkod.

Priser
A - Seminarium Onsdag 21 okt medlem i SBI                                              1900 SEK
A - Seminarium Onsdag 21 okt Ej medlem i SBI                                          2900 SEK
A* - Seminarium Onsdag digitalt deltagande 21 okt medlem i SBI                 900 SEK
A*
 - Seminarium Onsdag digitalt deltagande 21 okt Ej medlem i SBI           1400 SEK
B - Stålbyggnadsdagen medlem i SBI                                                           3900 SEK
​B - Stålbyggnadsdagen Ej medlem i SBI                                                       4900 SEK

B* - Stålbyggnadsdagen digitalt deltagande medlem i SBI                            1400 SEK
B* - Stålbyggnadsdagen digitalt deltagande Ej medlem i SBI                        1900 SEK
C - Stålbyggnadsmiddag medlem i SBI                                                          1500 SEK
C - Stålbyggnadsmiddag Ej medlem i SBI                                                      1900 SEK

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Besökare

Anmälan till Stålbyggnadsdagen

Möjliga tillval:

A - Seminarie Onsdag 21 okt medlem i SBI
A - Seminarie Onsdag 21 okt Ej medlem i SBI
A* - Seminarie Onsdag 21 okt digitalt deltagande medlem i SBI
A* - Seminarie Onsdag 21 okt digitalt deltagande Ej medlem i SBI
B - Stålbyggnadsdagen medlem i SBI
B - Stålbyggnadsdagen Ej medlem i SBI
B* - Stålbyggnadsdagen digitalt deltagande medlem i SBI
B* - Stålbyggnadsdagen digitalt deltagande Ej medlem i SBI
C - Stålbyggnadsmiddag medlem i SBI
C - Stålbyggnadsmiddag Ej medlem i SBI

Utställare

Möjliga tillval:

A - Seminarie Onsdag 21 okt medlem i SBI
B - Stålbyggnadsdagen medlem i SBI
C - Stålbyggnadsmiddag medlem i SBI

Dela