Stålbyggnadsdagen 2020

Stålbyggnadsdagen 2020

Torsdag, 22 oktober 2020 klockan 08:00

Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö

Årets höjdpunkt för stålbyggnadsbranschen - Stålbyggnadsdagen - arrangeras i år i Stockholm, på Stockholmsmässan. Vi har ett mycket intressant program som ni förhoppningsvis hittar många lärorika ämnen i, se vidare på http://stalbyggnadsdagen.se/

Stålbyggnadsdagen 2020

Stockholmsmässan, Älvsjö / Stockholm

Bokningsinstruktioner
Här anmäler du dig som besökare eller utställare. Under varje biljettyp väljer du vilka delar av Stålbyggnadsdagen du vill vara med på t.ex.
A - Seminarium under onsdag kväll (21/10)
B - Stålbyggnadsdagen

Steg 1: Under Antal ange du hur många personer du bokar för.
Steg 2: I steget Boka anger du sedan vilka delar ni vill vara med på och om ni är medlemmar eller ej samt anger ev. rabattkod.

Priser
A - Seminarium Onsdag 21 okt medlem i SBI            1900 SEK
A - Seminarium Onsdag 21 okt Ej medlem i SBI        2900 SEK
B - Stålbyggnadsdagen medlem i SBI                        4300 SEK
​B - Stålbyggnadsdagen Ej medlem i SBI                    5300 SEK
C - Stålbyggnadsmiddag medlem i SBI                      1900 SEK
C - Stålbyggnadsmiddag Ej medlem i SBI                  2300 SEK
D - Studiebesök Fredag 23 okt medlem i SBI             700 SEK
D - Studiebesök Fredag 23 okt Ej medlem i SBI         900 SEK
E - Endast studiebesök Fredag 23 okt                        1500 SEK

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Besökare

Anmälan till Stålbyggnadsdagen

Möjliga tillval:

A - Seminarie Onsdag 21 okt medlem i SBI
A - Seminarie Onsdag 21 okt Ej medlem i SBI
B- Stålbyggnadsdagen medlem i SBI
B- Stålbyggnadsdagen Ej medlem i SBI
C- Stålbyggnadsmiddag medlem i SBI
C- Stålbyggnadsmiddag Ej medlem i SBI
D- Studiebesök Fredag 23 okt medlem i SBI
D- Studiebesök Fredag 23 okt Ej medlem i SBI
E- Endast studiebesök Fredag 23 okt

Utställare

Möjliga tillval:

A - Seminarie Onsdag 21 okt medlem i SBI
B- Stålbyggnadsdagen medlem i SBI
C- Stålbyggnadsmiddag medlem i SBI
D- Studiebesök Fredag 23 okt medlem i SBI

Dela