ST-kurs i Kardiovaskulär primärprevention

ST-kurs i Kardiovaskulär primärprevention

Webbkurs via Zoom, Datum 21 maj, 1 juni och 17 juni 2021 samt två gruppsessioner, Sista anmälningsdag den 7 maj, max 40 deltagare

Inbjudan

En Lipuscertifierad kurs anordnad av Läkartidningen.

   

Kursen är helt digital och består av tre kurstillfällen i storgrupp, två gruppsessioner, samt enskilt arbete. Kursen motsvarar totalt tre heldagar.
 
Förberedelse består av att ta del av en inspelad föreläsning ”Epidemiologi – hjärt-kärlsjukdomarnas betydelse för folkhälsan” med Carl Johan Östgren, ca 25 min, samt genomläsning av ett antal översiktsartiklar och aktuella europeiska riktlinjer för prevention av hjärt-kärlsjukdomar
 
Kursledare:
Jan Östergren (JÖ), professor i medicin, specialist i internmedicin och kardiologi.
 
Biträdande kursledare:
Carl Johan Östgren (CJÖ), professor och specialist i allmänmedicin
Carl Johan Sundberg (CJS), professor i fysiologi
 
Föreläsare:
 • Mai-Lis Hellenius, professor i kardiovaskulär prevention vid Karolinska Institutet och specialist i allmänmedicin. Har mycket stor erfarenhet av undervisning.
 • Tanja Tomson, docent vid Karolinska Institutet, har bedrivit praktik och forskning med fokus på rökavvänjning under 20 år. Hon har utvecklat och lett projektet ”Tobaksavvänjning på recept” som en primärvårdsintervention riktad mot socioekonomiskt utsatta grupper.
 • Karin Manhem, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin, specialist i internmedicin. Auktoritet framför allt inom området högt blodtryck. Har mycket stor erfarenhet av undervisning på olika nivåer.
 • Viveca Gyberg med dr, specialist i allmänmedicin. Forskar om typ 2 diabetes och är verksam på Mörby vårdcentral. 

Läs mer om kursen på Lipus.se


Dag 1. Samtliga

Datum: 21 maj 2021 kl 13.00-15.30

 • Introduktion, kursupplägg, ev tre typfall. 10 minuter, JÖ, CJÖ, CJS
 • Förväntningar samt presentation av kursdeltagare i tre breakout sessions. 30 minuter, JÖ, CJÖ, CJS
 • Primärpreventionens multifaktoriella hörnstenar. 20 minuter, JÖ
 
Livstilsintervention:
 • Fysisk aktivitet. 20 minuter, CJS
 • Kost. 20 minuter, Mai-Lis Hellenius
 • Nikotinavvänjning. 20 minuter, Tanja Tomson
 • Diskussion och frågor. 20 minuter, alla
 • Introduktion av fyra patientfall. 10 minuter, JÖ, CJÖ, CJS

Dag 2. Grupparbete

Datum: Omkring den 28 maj (tid föreslås men gruppen fastslår) 1,5-2 timmar


Dag 3. Samtliga 

Datum: 1 juni kl 13.00-16.00

Redovisning och diskussion patientfall fr dag 1. Fem grupper á 15 minuter.

Farmakologisk intervention:
 • Hypertoni, 20 min. Karin Manhem
 • Lipidbehandling, 20 min. CJÖ
 • Prevention av typ 2 diabetes, 20 min. Viveca Gyberg
 • Diskussion och frågor, 20 min. Alla
 • Introduktion patientfall 4 fall till 5 grupper, 10 min. JÖ, CJÖ

Dag 4. Grupparbete

Datum: Omkring den 10 juni (tid föreslås men gruppen fastslår). 2 timmar.


Dag 5. Samtliga

Datum: 17 juni kl 14.00-16.30

 • Redovisning patientfall från dag 2. Fem grupper á 15 minuter
 • Allmän diskussion – frågor
 • Kursutvärdering och avslut

Kursen riktar sig främst till ST-läkare inom specialiteter som möter personer med behov av primärprevention för hjärtkärl-sjukdomar men är även öppen för färdiga specialister. Först till kvarn gäller. Läs mer om kursen på Lipus.se

Max 40 deltagare. Sista anmälningsdag är den 7 maj


Om du vill ha en faktura till företaget ska du klicka på knappen Business när du kommer till Payson och därefter fylla i ert organisationsnummer.

OBS! Verksamhetschefs eller huvudmans godkännande ska kunna uppvisas på begäran när du har anmält dig.

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal
Det går inte längre att göra bokningar till eventet