Spets: Trauma och dissociation

Spets: Trauma och dissociation

Torsdag, 16 november 2017 klockan 08:30

Svea Mat & Konferens, Praktikertjänst, Holländaregatan 10, Stockholm

Dissociation eller delning, av upplevelsen och sig själv för att stå ut med det som hänt, är en  samsjuklighet vid PTSD efter flykt, tortyr, incest och andra sexuella övergrepp.

Symtom på dissociation vid samtidig PTSD missas ofta, trots att behandling försvåras om inte dissociationen adresseras under behandlingen. Eftersom dissociativa patienter ofta kan upplevas som frånvarande, utan motivation och generellt röriga, så är det inte ovanligt att det påverka bemötandet och möjligheten till adekvat behandling. Det kan vara svårt att skilja på diagnosen psykos och dissociation med PTSD som huvuddiagnos, och otillräcklig kunskap kan leda både till feldiagnostik och felbehandling.

Den 16/11 hålls därför halvdags föreläsning om dissociation med en av Europas främsta experter inom området, den holländska psykologen Suzette Bone, som bland annat är medgrundare till European Society for Trauma and Dissociation (ESTD).

Föreläsningen hålls i samarbete med Wonsa, World of no sexual abuse.

Bokningstyp Antal

Spets Trauma och dissociation

Få kvar