Spets: Suicidriskbedömning med transkulturell kompetens

Spets: Suicidriskbedömning med transkulturell kompetens

Måndag, 25 september 2017 klockan 08:30

Sal 36, Centrum för psykiatriforskning, Norra stationsgatan 69, Stockholm

Hur påverkar kultur, religion och språk vårt sätt att bskriva suicidala tankar och intentioner? Välkommen till en spetsutbildning om transkulturella aspekter på suicidalitet och suicidbedömning.

Bokningstyp Antal

Spets Suicidriskbedömning med transkulturell kompetens