Spets: Behandlingsmetoder för traumatiserade flyktingar Spår 3

Spets: Behandlingsmetoder för traumatiserade flyktingar Spår 3

Onsdag, 18 oktober 2017 klockan 08:30

Centrum för psykiatriforskning, sal 36, plan 6, Norra stationsgatan 69, Stockholm

Under 2017 erbjuds tre utbildningar om olika behandlingsmetoder bland annat för PTSD och hur de anpassats till patienter som är flyktingar. Utbildningarna utgår från att publiken är behandlare som redan arbetar med flera av metoderna och som har intresse av att lära sig hur metoderna kan modifieras för en patientgrupp som ofta har en komplex problematik och social situation.

Den 18:e oktober erbjuds den sista av tre utbildningar. Fokus är metoder och förhållningssätt med inriktning på kropp och grupp. Föreläsarna beskriver hur de arbetat och anpassat övningar till patientgruppen traumatiserade flyktingar.

Samtliga utbildningar består av två tillfällen: Ett inlärningstillfälle och ett uppföljande handledningstillfälle. Uppföljningen för den här utbildningen genomförs 5/12.

Bokningstyp Antal

PTSD-behandling spår 3

Inkluderar:

Handledningstillfälle 2/6