Spets: Barn i familj och vuxna med barn

Spets: Barn i familj och vuxna med barn

Måndag, 21 maj 2018 klockan 13:00

SLSO, sal Skelört, vån 4, Solnavägen 1, Stockholm

Når psykiatrin flyktingbarn som anlänt hit med sina föräldrar? Mammor och pappor som kommit på flykt till Sverige och ser sitt barn må dåligt kan på grund av brister i kunskap om samhället, språk och nätverk ha svårt att nå sjukvården. I en familj där flera personer drabbats av traumatiska händelser och efterföljande psykisk ohälsa finns risk att barns behov inte uppmärksammas tillräckligt. Utbildningen tar upp hur vuxen- och barnpsykiatrin kan arbeta med familjer där föräldrar och/eller barn har psykiatriska svårigheter, hur barns behov i en familj med en sjuk förälder värnas och hur vi kan hitta förutsättningar för samarbete inom psykiatrin.

Bokningstyp Antal

Spets Barn i familj och vuxna med barn