Spets: Barn i familj och vuxna med barn

Spets: Barn i familj och vuxna med barn

Tisdag, 12 december 2017 klockan 08:30

Plats är ej klart än. Information kommer inom kort på Flykt, exil och traumas hemsida. , Stockholm

Når psykiatrin flyktingbarn som anlänt hit med sina föräldrar? Mammor och pappor som kommit på flykt till Sverige och ser sitt barn må dåligt kan på grund av brister i kunskap om samhället, språk och nätverk ha svårt att nå sjukvården. I en familj där flera personer drabbats av traumatiska händelser och efterföljande psykisk ohälsa finns risk att barns behov inte uppmärksammas tillräckligt. Utbildningen tar upp hur vuxen- och barnpsykiatrin kan arbeta med familjer där föräldrar och/eller barn har psykiatriska svårigheter, hur barns behov i en familj med en sjuk förälder värnas och hur vi kan hitta förutsättningar för samarbete inom psykiatrin.

Bokningstyp Antal

Spets Barn i familj och vuxna med barn