Soul Reading

Soul Reading

Sker via zoom, eller telefon

Tänk dig att Du är helt ”förenad” med den Gudomliga Källan (Skaparen/Livskraften) eller vad du vill kalla det!

Hur skulle ditt liv se ut om du faktiskt hade full tillgång till din fulla livskraft? På vilket sätt skulle det kännas och vilka upplevelser skulle du då välja i ditt liv? Vad skulle du säga till dig själv, och till andra?

Den Gudomliga källan som är ursprung till allt liv, alla kreationer och som manifesteras i ett unikt, individuellt uttryck hos var och en av oss.

Din själ upplevs genom dig, de val du gör och också hur du uttrycker din kreativitet, ditt skapande. Du är helt enkelt en gudomlig själ som har en mänsklig upplevelse ("You are a Spiritual Being having a Human experience").

Den vitala livskraften möjliggör således allt skapande och därmed även livet självt. Förutom att hålla oss vid liv, är den vitala livskraften bränsle för de upplevelser och erfarenheter vi vill ha.

Om livskraften på något sätt är begränsad, begränsas per automatik dina val, dina uttryck, ja livet självt. Desto mer livskraft du har tillgång till, desto större är såklart din förmåga att skapa din mänskliga upplevelse, ditt liv så som du vill ha det.

Denna ”Soul Reading” rensar själens lagrade blockeringar och skapar nya möjligheter och val samt gör dig ”centrerad/förenad” med din själs ursprung och din själs högsta syfte.

Hur går detta till? Med ditt godkännande går jag in i ditt Akacia bibliotek, som är som "google för din själs alla lagrade erfarenheter i tidigare liv". Här samlar jag information från din själ. Till exempel tidigare liv, och de negativa val du har gjort, där varje negativt val för dig längre bort från din själs ursprung och påverkar dig och dina val än idag. Jag har alltså ej ett samtal med din själ, utan samlar helt enkelt information som jag sen återkopplar till dig. Jag förbereder även för en "clearing" i ditt Akacia bibliotek, som du själv väljer att aktivera.

För att göra din läsning behöver jag ditt godkännande, ditt person nummer, fullständigt namn du hade vid födseln samt dina nuvarande namn.

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

Soulreading (Läsning i Akacia biblioteket)

2799,00 SEK

inkl. moms 6%

Dela