Society Quest- Klimatanpassning, hållbar konsumtion och minskat matsvinn

Society Quest- Klimatanpassning, hållbar konsumtion och minskat matsvinn

Fredag, 3 september 2021 klockan 10:00

AI Sweden, Linköpings universitet och Visual Sweden bjuder tillsammans in till detta Society Quest med fokus på hållbar konsumtion och matsvinn. Med denna nya partnerkonstellation med kunskap om visualisering, bildanalys och AI kombinerat med förståelse för samhällets utmaningar skapar vi samhällsvärde och samtidigt affärsmöjligheter.

Society Quest är en mötesplats för universitet, näringsliv och samhälle där man genom samarbete kan finna lösningar på utmaningar utifrån några de globala hållbarhetsmålen. Samhällets nuvarande och framtida utmaningar är i behov av hållbara lösningar vilket har lett till att samhällsutmaningar blivit en stark drivkraft för att identifiera lösningar som kan leda till nya affärsmöjligheter.

Vi vill också redan här meddela att det kommer en ytterligare träff, den 1 oktober, och du kan redan nu anmäla dig till båda tillfällena, vänligen se bokningen.

Detta Society Quest kommer fokusera på målen:

 

Program

Under träffen kommer ni få introduceras för tre inspirerande exempel och därefter arbeta i grupper för att undersöka egna idéer och kommande gemensamma projekt.

De tre projekt som kommer presenteras är: 

  • ICA Maxi & Swegreen- Eget växthus gör ICA Maxi självförsörjande på sallad och örter. Läs mer här!
  • SMHI – 3D-Visualisering av stigande havsnivåer. Vi gästas av Sten Lindell, Segmentschef för samhällsbyggnad på SMHI. Läs mer här!
  • IKEA - Arbetssätt och resultat kring cirkulär omställning. Daniel Haltia, Circular Business Designer inom Sustainability Innovation deltar från Ingka Group. 

Detaljerat program kommer. 

 

Vill du engagera dig?

Society Quest är bara starten, här börjar idégenereringen som skapar förutsättningarna för morgondagens samarbeten, forskning och affärsmöjligheter. Genom att engagera dig får du möjligheten att generera idéer och skapa nya projektkonstellationer där ni tillsammans driver utvecklingsprojekt. Vill du vara med från början?

 

Genom att delta i Society Quest får du:

  • Möjligheten att generera projektidéer.
  • Möjligheten att skapa nya projektkonstellationer för att driva utvecklingsprojekt.
  • Möjlighet att söka förstudiemedel från Visual Sweden, upp till 100 000 SEK.
  • Stöttning i ansökningsprocessen för vidare finansiering. Vi kommer även presentera er för relevanta utlysningar.
  • Ett skjuts i ditt hållbarhetsarbete vilket är centralt för att ditt bolag ska väcka intresse hos kunder, investerare och talang.

 

Vi söker dig:

Näringsliv – Vi söker bolag som är intresserade av att generera projektidéer och hitta möjliga affärsmöjligheter och samarbeten med fokus på hållbarhet.

Akademi – Vi söker dig som är forskare med kunskap om hållbar utveckling, cirkulära arbetssätt, visualisering, bildanalys och/eller AI.

Offentlig verksamhet – Vi söker offentliga verksamheter med behov och kunskap inom vårt fokusområde

 

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Dela