Skypemöte: Vem har rätt till personlig assistans?

Eventet är inte tillgängligt.