Skydda värdefull know-how i samarbetsrelationer

Skydda värdefull know-how i samarbetsrelationer

Tisdag, 24 september 2019 klockan 08:00

IPQ / Rouse, Vasagatan 11, vån 11 , Stockholm

 

 

Få företag kan sköta all sin R&D, produktplanering, produktion, marknadsföring, försäljning, konsultering, affärsutveckling, juridik, R&D etc. helt och hållet in-house. Det innebär att viktiga delar av värdeskapandet inom företagets värdekedja sker hos externa parter. Flera företag bygger även sin konkurrenskraft genom att samarbeta med företag med kompletterande kompetenser. Värdekedjan är oftast även internationell där viktiga delar av värdekedjan sker utanför Norden och där tillväxten ofta sker, t.ex. i Asien. 

 

För att kunna hjälpa våra kunder med att bygga kontroll har IPQ har blivit en del av Rouse med fokus på utvecklingsmarknader i ”Asia Pacific” med fokus på Kina. 

 

Oklarheter uppstår ofta kring vem som har rätt till den innovation som genereras i olika delar av värdekedjan – avsiktlig såväl som oavsiktlig ”stöld” och kopiering av värdefull IP och know-how kan ske, när parterna inte på förhand avgjort vem som ska ha rätt till värdefullt skapande och lärande som uppstår i relationen.  

 

Än mer komplicerat blir detta när samarbetets art och syfte utvecklas under dess fortgång – särskilt som detta ofta är precis vad som kännetecknar de allra mest lyckade och värdefulla samarbeten. Lösningen är att reglera dina samarbetsrelationer – från start och kontinuerligt under hela samarbetsperioden. Verktygen för detta är juridiska instrument men utgångspunkten måste vara en affärsmässig bedömning snarare än en juridisk. 

 

DU LÄR DIG: 

- Hur identifierar du dina konkurrensfördelar? 

- Hur identifierar du de största riskerna i dina samarbeten? 

- Vad utgör fullgott skydd mot respektive risk? 

- Vad blir konsekvenserna för ditt företag om ni inte vidtar några åtgärder? 

 

Datum: Tisdag 24/9 

Tid: Frukost serveras från 8:00. Seminarium mellan 8:30 - 9:30. 

Adress: Vasagatan 11, vån 11 

Kontakt: Erik Oskarsson, managementkonsult på IPQ/Rouse. 

 

Formen för seminariet kan komma att variera beroende på deltagare. Vi har ambitionen att ha mindre grupper men kan beroende på antalet anmälda även behöva justera formen för deltagande

 

Varmt välkommen!

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Frukostseminarium (tis 24/9)

Dela