SKÖTS ER VARUMÄRKESPORTFÖLJ EFFEKTIVT?

SKÖTS ER VARUMÄRKESPORTFÖLJ EFFEKTIVT?

Tisdag, 2 april 2019 klockan 08:00

IPQ, Vasagatan 11, vån 11 , Stockholm

 

Om du känner igen följande utmaningar:

 • Att veta vad en varumärkesportfölj kostar – idag, inom tre år och i framtiden.
 • Hur förvalta, skydda och utnyttja sina varumärken på bästa sätt?
 • Kan vi förse vår ledning med en tillräckligt god överblicksbild av varumärkesportföljen för att de ska kunna besluta om framtida investeringar eller avveckling?

 

Då är du kanske intresserad av att veta mer om:

 • Hur ska man hantera varumärkesportföljen effektivt så att interna mål och krav uppnås.
 • Hur säkerställer man överblick och kostnadskontroll av varumärkesportföljen.
 • Hur skapar man en tydlig bild över nuläget som är en bidragande orsak till svårigheten att effektivisera en varumärkesportfölj så att den faktiskt är en affärstillgång.
 • Hur man jobbar proaktivt och vet när och varför saker inträffar.
 • Hur man på ett enkelt sätt kan rapportera portföljen internt

 

Varför ska du lyssna på när IPQ talar om dessa viktiga frågor?

 • Vi på IPQ har sedan IPQ bildades 2004 sett utmaningarna hos våra klienter har och har enträget arbetat med att anpassa våra processer.
 • Våra verktyg är där för att skapa de bästa förutsättningarna för våra klienter för att visa en varumärkesportföljs nuläge.
 • I vår arbetsmetodik och i våra rapporteringsverktyg kan hela varumärkesportföljens budget uppskattas regelbundet i nuläge och över tid.

 

Vem ska komma och lyssna?

 • IP ansvariga på företag
 • Beslutsfattare avseende varumärken
 • Befattningar med ansvar för hur varumärken får användas och hur de ska skyddas.

 

Datum: Tisdag 2/4

Tid: Frukost serveras från 08:00. Seminarium mellan 08:30 - 09:30

Adress: Vasagatan 11, vån 11

Föreläsare: Susanne Mellqvist & Love Fält, båda jurister på IPQ

 

Kom och bli berikad av hur IPQ och våra kunder samt hur andra seminariedeltagare jobbar i dessa frågor! Varmt välkommen!

 

IPQ – Taking your IP one step ahead

Bokningstyp Antal

Frukostseminarium (tis 2/4)

Ange antalet deltagare till höger (+/-)
Kostnadsfritt

Dela