Seminarium om ansvarsfull internationalisering

Seminarium om ansvarsfull internationalisering

Måndag, 23 mars 2020 klockan 10:00

STINT, Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm, Stockholm

I och med att svenska lärosäten idag arbetar med en större portfölj av samarbeten i ett större antal länder har STINT startat ett initiativ kring ansvarsfull internationalisering. Tillsammans med Lunds universitet, Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska Högskolan har STINT tagit fram ett dokument om ansvarsfull internationalisering. 
 
Arbetet har skett mot bakgrund av en allt mer intensiv diskussion kring strategier, värderingar och etiska överväganden i internationellt samarbete i förhållande till lärosäten i andra länder.
 
Seminariet kommer inledas med en presentation av STINTs arbete med ansvarsfull internationalisering och av dokumentet. Detta följs av en paneldiskussion om hur svenska lärosäten bör arbeta strategiskt och ansvarsfullt med internationalisering. 
 
Program:
10.00 – 10.15 Introduktion
10.15 – 10.40 Presentation av dokument om ansvarsfull internationalisering
(Tommy Shih)
10.40 – 11.00 Frågestund
11.00 – 11.40 Paneldiskussion (med Agneta Bladh, Anders Gustafsson,
Andreas Göthenberg, Sylvia Schwaag Serger, Eva Åkesson,
Stefan Östlund).
11.40 – 12.00 Frågestund


Webbsändning
Seminariet kommer att filmas och publiceras på STINTs webbplats i efterhand
(seminariet livesänds inte).
 

Välkommen!

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Registrering

Seminariet är kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag är måndag 9 mars.
Fika serveras från kl. 09.30.