SBSC Roadshow 2018

Träffa SBSC nära dig

Vilken utveckling och vilka trender ser vi i vår omvärld och hur kommer den att påverka brand- och säkerhetsområdet? Vilka konsekvenser får skandalen på Transportstyrelsen och en ny säkerhetsskyddslag? Vad har terrorattacken på Drottninggatan inneburit? Vad innebär den allt snabbare teknikutvecklingen för branschen och har cybersäkerheten äntligen hamnat på agendan tack vare GDPR och ryska nättroll?

I höst fortsätter SBSC sin miniturné för att träffa kunder, först till Luleå och sedan till Stockholm, för att tillsammans ​med er diskutera aktuella ämnen, problem och möjligheter. Vi kommer bland annat att diskutera frågor inom brand- och säkerhetsområdet kopplat till certifiering, aktuell statistik, regelverkstolkningar och möjliga förbättringsområden.

Inom brandområdet kommer vi särskilt att beröra nya möjligheter med regler för utrymningslarm med talat meddelande och svara på frågan; hur mår brandlarmsbranschen?

Vi kommer också att presentera hur företag kan förbättra sin informationssäkerhet med stöd av de riktlinjer och normer som Stöldskyddsföreningen nu tar fram tillsammans med bland andra Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Riktlinjerna omfattar konkreta åtgärder för grundläggande IT-säkerhet för datorer och mobila enheter, programvaror och applikationer, nätverk, externa IT-tjänster, behörigheter och utbildning.

Vi välkomnar alla våra kunder till ett kostnadsfritt event där vi bjuder på mingelbuffé och fika.

Program

1500 Inledning och presentation av trender i vår omvärld med påverkan på säkerhet och trygghet i samhället

1520 Information inom säkerhetsområdet

1600 Fika (kaffe/te och bulle)

1620 Information inom brandområdet

1700 Bättre informationssäkerhet med konkreta och kostnadseffektiva IT-säkerhetsåtgärder

1715 Frågestund

1730 SBSC bjuder på mingelbuffé

Övrigt

Meddela oss eventuella allergier i samband med anmälan.

Plats

Luleå 4 oktober Scandic Luleå, Banvägen 3, Luleå Inställt p g a för få deltagare. Nytt datum i vår kommer.

Stockholm 5 december Scandic Ariadne, Södra Kajen 37, Värtahamnen, Stockholm

Bokning och avbokning

Deltagande är kostnadsfritt, men avbokning senare än 2 dagar före eventet debiteras med en avgift på 250 kr.

Varmt välkomna!

Bokningstyp Antal

Stockholm - 5 december 2018

Kostnadsfritt

Dela