SBSC Roadshow 2018

Träffa SBSC nära dig

Under 2018 åker vi på en miniturné. Från Malmö i söder till Luleå i norr.

Innehåll

Roadshowen har som mål att vi ska få träffa våra kunder och tillsammans med er ​diskutera aktuella ämnen, problem och möjligheter.

Vi kommer att presentera och diskutera frågor inom brand- och säkerhetsområdet kopplat till våra certifieringar, aktuell statistik och regelverkstolkningar, möjliga förbättringsområden samt faktorer för kvalitetssäkring. Inom brandområdet kommer vi särskilt att beröra nya möjligheter med regler för utrymningslarm med talat meddelande och svara på frågan; hur mår brandlarmsbranschen?

Vi kommer också att presentera hur företag kan förbättra sin informationssäkerhet med stöd av de riktlinjer och normer som Stöldskyddsföreningen nu tar fram tillsammans med bland andra Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Preliminärt program

1500 Inledning och presentation av trender i vår omvärld med påverkan på säkerhet och trygghet i samhället

1520 Information inom säkerhetsområdet

1600 Fika

1620 Information inom brandområdet

1700 Bättre informationssäkerhet med konkreta och kostnadseffektiva IT-säkerhetsåtgärder

1715 Frågestund

1730 SBSC bjuder på lättare förtäring

1800 Avslutning

Övrigt

Meddela oss eventuella allergier i samband med anmälan.

Plats

Slutlig plats för respektive event meddelas deltagarna senast en vecka före.

Bokning och avbokning

Deltagande är kostnadsfritt, men avbokning senare än 2 dagar före eventet debiteras med en avgift på 250 kr.

Varmt välkomna!

Bokningstyp Antal

Malmö - 29 maj 2018

Göteborg - 30 maj 2018

Luleå - 4 oktober 2018

Stockholm - 5 december 2018

Kostnadsfritt

Dela