Välkommen till anmälan för Samtidskonstdagarna 2020!

Här kan du anmäla dig till årets upplaga av Samtidskonstdagarna som bjuder in till en digital medskapande konferens på temat konstens framtid i gemensamma livsmiljöer. Sedan Statens konstråd började arrangera Samtidskonstdagarna år 2018 har ambitionen varit att arbeta mer medskapande med konstfältet. I år går vi ett steg längre i denna riktning. 

Samtidskonstdagarna i oktober kommer ge mycket utrymme till dialog och samverkan för att konstnärer, konstaktörer, tjänstepersoner och andra intressenter från konstfältet och angränsande områden ska få möjlighet att utforska dessa frågor tillsammans.

Konferensen riktar sig till dig som passar in på någon eller flera av dessa påståenden: 

  • vill utveckla konstens del i politikområdet gestaltad livsmiljö tillsammans med andra aktörer i konstfältet och i gränsöverskridande samverkan;

  • arbetar med att skapa förutsättningar för konst i gemensamma livsmiljöer.

  • arbetar med konst i det offentliga rummet och önskar finna vägar framåt i ofta komplexa och lite kaotiska sammanhang;

  • vill bidra till att hitta synergier mellan det som redan görs i arbetet med att motverka segregation och politikområdets möjligheter;

  • vill utforska och formulera hur konstnärlig verksamhet kan synliggöra komplexitet i gemensamma livsmiljöer, och andra sätt som konsten är och kan vara en resurs. 
     

Läs mer om Samtidskonstdagarna 2020 här.
 

Praktisk information

Datum och tider: 21-23 oktober. Dagtid kl 09.30-15.30 samt mingel den 21 oktober kl 16-18.

Plats: Zoom och andra digitala plattformar. Länk till mötesrum skickas ut den 20 oktober. Samtidskonstdagarna 2020 skulle ha hållits i Värnamo i Jönköpings län på konst- och designmuseet Vandalorum. Med tanke på den ovisshet som råder kring Covid-19-pandemin, har Statens konstråd tvingats fatta beslutet att Samtidskonstdagarna inte kan arrangeras på en fysisk plats i höst.

Tema 2020: Konstens framtid i gemensamma livsmiljöer.

Samtidskonstdagarna är kostnadsfritt men förutsätter en investering i form av tid.

Eftersom att varje anmälan är personlig så tar vi endast emot en bokning per person.
Sista dagen att anmäla sig är 1 oktober.
 

Varmt välkommen!

 

Så här hanterar vi dina personuppgifter:

Att arrangera samtidskonstdagarna ingår i Statens konstråds uppgift att främja samtidskonstens utveckling och spridning (Förordning 2007:1188). Syftet är att stärka den nationella infrastrukturen för professionella konstaktörer och skapa samt stötta nätverk och samlingspunkter på regional nivå över hela landet. För att kunna genomföra Samtidskonstdagarna på ett bra sätt samlar vi in svar angående vilka frågor ni vill fokusera på och vilken koppling ni har till offentlig konst. Svaren använder vi oss av för att skräddarsy programmet efter era behov. Uppgifterna kommer att anonymiseras och sammanställas i en analys som kommer att ligga till grund för Samtidskonstdagarnas utformning, de individuella svaren på frågorna sparas inte längre än till och med en månad efter Samtidskonstdagarna 2020. Vi samlar också in kontaktuppgifter och uppgifter om yrke/organisation som vi delar med övriga deltagare för att underlätta för nätverksbyggande. Kontaktuppgifterna kommer sparas för informationsutskick om framtida evenemang kopplade till Samtidskonstdagarna. I informationsutskicken kommer det finnas möjlighet att avanmäla sig, vilket också går att göra genom att kontakta Statens konstråd. En deltagarlista kommer att sparas för arkivändamål. Vi behandlar samtliga insamlade uppgifter i enlighet med GDPR och med stöd av den rättsliga grunden myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse.

Har du några frågor om Samtidskonstdagarna eller hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta projektkoordinator Anna Holmbom på e-post: 
anna.holmbom@statenskonstrad.se eller per telefon: 08-440 12 83

Personuppgiftsansvarig är Statens konstråd. Statens konstråds dataskyddsombud är Klara Wahlström, e-post: klara.wahlstrom@statenskonstrad.se.

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Samtidskonstdagarna 2020

Fullbokat

Dela