Så påverkar covid-19 kroppens lungor, njurar, hjärta, nerv- och koagulationssystem.

Eventet är inte tillgängligt.