Så lyckas du med hållbarhetsredovisningen

Fredag, 15 november 2019 klockan 12:00

WSP Environmental, Ågatan 7, Linköping

Lunchseminarium med nya insikter

11.30–12.00 Registrering och lunch

12.00–13.00 Lunchseminarium

Hållbarhetsredovisningen blir allt viktigare både internt och externt. Att redovisa företagets miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsarbete kräver både kunskap, erfarenhet och planering.

Välkommen till ett aktuellt lunchseminarium som ger dig kunskap och inspiration om hur du lyfter företagets hållbarhetsredovisning till ett värdefullt verktyg i det strategiska och operativa hållbarhetsarbetet. Och inte minst, hur det kan kommuniceras. Lika viktigt oavsett om ditt företag berörs av lagkravet eller inte.

Du bjuds på:
 

  • Inspiration till hur hållbarhetsredovisningen kan bli ett strategiskt verktyg i den interna och externa kommunikationen 
  • Beskrivning av trender inom hållbarhetsrapportering
  • Tips på hur arbetet kan organiseras för att ni ska nå ambitionsnivå och målsättning
  • Förståelse för och vad som måste redovisas enligt lag
  • Tydliggörande av vad begreppet väsentlighet innebär


Seminariet riktar sig i första hand till dig som hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg, och marknadschef, men även till dig som jobbar aktivt med hållbarhetskommunikation inom ditt företag.

Seminariet är ett samarbete mellan WSP, YMR och SVN Sweden, det leds av Anna Gunnarsson Hållbarhetskonsult på WSP Miljömanagement samt Yngve Ornerud Projektledare och Jens Larsson copy på YMR Kommunikation.

Anna Gunnarsson, Hållbarhetskonsult.
anna.gunnarsson@wsp.com
Yngve Ornerud, Projektledare.
yngve.ornerud@ymr.se
Jens Larsson,
Copywriter.
jens.larsson@ymr.se

 

 

Arrangeras av

 

 

Välj bokningstyp och antal
Bokningstyp Antal Pris / Antal

Frukostseminarie 15/11

Dela