Magnet
Reumatologi i primärvården

Reumatologi i primärvården

Onsdag, 19 april 2017 klockan 12:00

IVA Konferens, Grev Turegatan 16, Stockholm

Inbjudan till fortbildningsdag

Patienter med reumatisk sjukdom är vanliga inom primärvården
och ett gott samarbete med specialistvården är avgörande.

Nya diagnostiska metoder med biomarkörer och ultraljud har
utvecklats och det finns också nya behandlingar på gång vid
gikt och temporalisarterit.


Under detta seminarium presenteras en del av de nya rönen.

Välkommen till en intressant eftermiddag!

Program

12:00-13:00

  Registrering och lunch

13:00-13:05

  Inledning
  Sofia Ernestam, verksamhetschef, Akademiskt specialistcentrum,
  Stockholms läns sjukvårdsområde

13.05-13:30

  Att leva med reumatisk sjukdom
  Madeleine Beermann, ordförande, Unga Reumatiker

13:30-13:55

 ACPA-positiv ledvärk: ett förstadium till ledgångsreumatism som kan botas?
  Anca Catrina, professor, Karolinska institutet

13:55-14:20

  Ultraljudsdiagnostik vid artrit och temporalisarterit
  Erik af Klint, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset

14:20-14:45

  PMR och temporalisartrit: kliniska presentationer och behandling
  Aladdin Mohammad, docent, Lunds universietetssjukhus

14:45-15:10

  Kaffe

15:10-15:35

  Gikt - diagnos och behandling
  Mats Delin, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset

15:35-16:00

  Gemensam patientprocess i SLL
  Cecilia Carlens, verksamhetschef, Karolinska universitetssjukhuset
  Lena Bäckström, verksamhetschef, Ektorps vårdcentral, Madeleine Östman, Nacka Rehab

16:00-16:30

  Sammanfattning och diskussion

Moderator och programansvarig
Sofia Ernestam, verksamhetschef Akademiskt specialistcentrum,
Stockholms läns sjukvårdsområde

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

Bokningstyp Pris Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

AT-Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

ST-Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms