Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar

Onsdag, 10 oktober 2018 klockan 12:00

Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Allt fler barn och ungdomar i Sverige lider av psykisk ohälsa. Socialstyrelsens senaste rapport visar en fördubbling i åldersgruppen 10-17 år och en 70 procentig ökning i åldern 18-24 år, med ångest och depression som de vanligaste problemen. I detta symposium diskuteras denna utveckling, och möjliga orsaker till den ökande ohälsan. Vidare presenteras aktuell forskning på temat psykisk hälsa hos unga och möjliga förklaringar till förändringar i hälsoläget. Dessutom beskrivs utmaningarna med att mäta psykisk ohälsa och vad som kan dölja sig bakom de rapporterade siffrorna.

Preliminärt program den 10 oktober

  • 12:00-13:00      Registrering och lättare lunch
  • 13:00-13:05      Inledning. Docent Margaretha Bågedahl Strindlund och professor Clara Hellner.
  • 13:05-13:30      Hur mår barn och ungdomar i Sverige? Vilka söker vård och var? Christina Dalman, professor vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin/Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet
  • 13:30-13:55      Skärmtid, stillasittande och smarta telefoner – vad säger forskningen? Clara Hellner, professor i barn- och ungdomspsykiatri, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Stockholms läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet
  • 13:55-14:20      Symtom och diagnoser vid autism: Resultat från en omfattande nationell tvillingstudie. Sebastian Lundström, forskare vid Gillbergcentrum, Göteborg
  • 14:20-14:50      Kaffe
  • 14:50-15:15      Kan vi förebygga utvecklingen av psykisk ohälsa hos unga? Resultat från Trestadsstudien. Maria Tillfors, professor i klinisk psykologi, Karlstad universitet
  • 15:15-15:40      Hur fångar vi barns och ungas egna perspektiv på sin psykiska hälsa? Vad döljer sig bakom rapporterade psykosomatiska symtom? Anette Wickström, universitetslektor i socialantropologi, Linköpings universitet
  • 15:40-16:05      Hur påverkas ungas psykiska hälsa och lärande av miljön i skolan? Resultat från Kupolstudien. Rosaria Galanti, professor vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin/Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms läns sjukvårdsområde/Karolinska Institutet
  • 16:05-16:30      Sammanfattning och frågor till panelen

Programansvariga: Clara Hellner, Karolinska institutet och Margaretha Bågedahl Strindlund Läkartidningen

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

Bokningstyp Pris Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%

Medlem i Svenska skolläkaföreningen

1495,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms