Psykiatrin och papperslösa

Psykiatrin och papperslösa

Tisdag, 2 oktober 2018 klockan 13:00

Transkulturellt Centrum, vån 10, sal Tor, Solnavägen 4, Stockholm

Allt fler asylsökande stannar kvar i Sverige efter avslag. Vårdlagstiftningen kring så kallade papperslösa patienter tolkas olika av olika vårdgivare och psykiatrin kan ha svårt att definiera vilken vård som kan anstå. För psykiatrin kan arbetet med papperslösa, där patientens hälsa påverkas av en utsatt situation och där vanligt samhällsstöd ofta saknas, vara påfrestande även för patientens behandlare.

Bokningstyp Antal

Psykiatrin och papperslösa