Praktisk användning av kulturformuleringsintervjun (KFI) i DSM-5

Praktisk användning av kulturformuleringsintervjun (KFI) i DSM-5

Tisdag, 17 april 2018 klockan 13:00

Transkulturellt Centrum, föreläsningssal Tor, Solnavägen 4 (plan 10), Stockholm

En kurs om hur kulturformuleringsintervjun (KFI) i DSM-5 kan användas för att på ett individualiserat sätt bemöta betydelsen av kultur och kontext (sammanhang) vid psykiatrisk diagnos.

Intervjun består av 16 frågor som bland annat utforskar patientens sjukdomssyn, förklaringsmodeller, förväntningar på och barriärer till vård, samt relationen patient-behandlare.

KFI kan användas i mötet med alla patienter och är särskilt användbar i transkulturella möten. Huvudintervjun finns översatt till svenska och kan laddas ner kostnadsfritt på Pilgrimpress

Kursen syftar till att underlätta klinisk tillämpning av KFI och består av två halvdagar,

kl. 13:00-16:30

17 april: Introduktion till KFI och vad den kan bidra med

15 maj: Diskuteras deltagarnas praktiska erfarenheter

Föreläsare är Sofie Bäärnhielm.

Målgrupp: Samtliga yrkesgrupper inom psykiatri och primärvård.

Erbjuds som kostnadsfri spetsutbildning för Stockholmspsykiatrin inom projektet Flykt, exil och trauma (FET)

Angående delmål för ST-läkare, se information på www.transkulturelltcentrum.se

 

Sista anmälningsdag: 10 april

Bokningstyp Pris Antal

Verksamheter med SLL-avtal, "Praktisk KFI"

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Övriga verksamheter: "Praktisk KFI"

750,00 SEK

exkl. moms 25%

För dig som går kursen som spetsutbildning inom FET

0,00 SEK

Alla priser exklusive moms

Dela