Personalövertagande - workshop

Personalövertagande - workshop

Torsdag, 22 november 2018 klockan 14:00

Textile Fashion Center, Rum Cotton, Skaraborgsvägen 3 A, Borås

Affärsmodell för personalövertagande av företag

Att överlåta ett företag till personalen som ekonomisk förening.

Vi kommer att ta upp:

  • Vad är det för speciellt med en ekonomisk förening och varför passar de som personalägda?
  • Hur kan en överlåtelse från annan företagsform till ekonomisk förening gå till?

 

Varför?

  • Befintliga ägare vill bredda ägarskapet och öka engagemanget.
  • Ägare och/eller anställda vill "generationsskifta" företaget till anställda.
  • Som alternativ till att företag läggs ner.
  • Som alternativ till att företag köps upp och flyttas.
     

Se film om medarbetarövertagande

 

Kursledare: Jurist Magnus Andersson

Målgrupp: näringsliv, näringslivskontor, intresserade

Anmäl dig senast torsdag den 15 november.

 

Välkommen!

 

Bokningstyp Pris Antal

Företag/Organisation

1000,00 SEK

exkl. moms 25%

Medlem i Coompanion

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Via Connect Väst

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Alla priser exklusive moms