Patientsäkerhet på akutmottagningen

Patientsäkerhet på akutmottagningen

Onsdag, 28 oktober 2020 klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Hur ser det ut och vad kan göras?


Svensk förening för akutsjukvård, SWESEM, menar att akutmottagningen är en riskfylld miljö där vi hela tiden måste arbeta aktivt med att värdera och kompensera för de risker som finns.

Under den här eftermiddagen diskuterar vi de forskningsunderlag som finns för att bedöma patientsäkerhet och metoder för att öka den.

Välkommen till en intressant eftermiddag!

Preliminärt program den 28 oktober

  • 13:00 - 13:05 Välkommen! Hilda Hahne, sekreterare SWESEM                                
  • 13:05 - 13:25 Patiensäkerhet och patientsäkerhetskultur i en högriskmiljö. Hans Rutberg, tidigare adjungerad prof. i patientsäkerhet, ordf. i Svenska Läkaresällskapets kommitté för säker vård
  • 13:25 - 13:45 Akutmottagningens förutsättningar. Docent Daniel Wilhelms, specialistläkare i akutsjukvård, Universitetssjukhuset i Linköping.
  • 13:45 - 14:05 Vårdplatsbrist och överbelastning på akutmottagningen, hur påverkas utfall för patienterna? Doktorand Björn af Ugglas, verksamhetsutvecklare, Karolinska universitetssjukhuset.
  • 14:05 - 14:15 Bensträckare   
  • 14:15 - 14:35 Att stärka akutens resiliens. Karin Pukk Härenstam, specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus.
  • 14:35 – 14:55 Hur gjorde man i Helsingborg? Katarina Lockman Frostred, med. enhetschef, studierektor, överläkare i akutsjukvård och internmedicin och Andreas Lindegren, med. enhetschef, överläkare i akutsjukvård och allmänmedicin, båda Helsingborgs lasarett.
  • 14:55 - 15:15 Vad får patientsäkerhet kosta? Katrin Hruska, akutläkare vid Mälarsjukhuset och Capio läkarbilar
  • 15:15 – 15:45 Avslutande diskussion

Moderator: Hilda Hahne, sekreterare SWESEM

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

695,00 SEK

exkl. moms 25%

595,00 SEK

exkl. moms 25%

495,00 SEK

exkl. moms 25%

495,00 SEK

exkl. moms 25%