Patientrapporterade utfallsmått i hälso- och sjukvården – Vad har vi lärt oss från insamling och användning av EQ-5D i Sverige?

Eventet är inte tillgängligt.