Patientperspektiv på psykiatrin

Patientperspektiv på psykiatrin

Tisdag, 20 mars 2018 klockan 13:00

SLSO, vån 4, sal Skelört, Solnavägen 1, Stockholm

Bokningstyp Antal

Patientperspektiv på psykiatrin