Patent & Samarbeten

Patent & Samarbeten

Tisdag, 22 oktober 2019 klockan 08:00

IPQ / Rouse, Vasagatan 11, vån 11 , Stockholm

Vi på Rouse ser i allt högre utsträckning att innovation och nya tekniska framsteg sker inom ramen för samarbetsprojekt mellan två aktörer, eller till och med fler. Detta väcker frågor kring om hur och av vem dessa nya lösningar ska patenteras. Frågan är vem som ska har rätt att patentera och vad de ska ha rätt att patentera. Ofta är det inte, för den ena parten, önskvärt att patentera men samtidigt ser man hellre att det sker på ens egna villkor om det är oundvikligt.

 

Var ditt företag befinner sig i värdekedjan avgör om andra företag är konkurrenter eller samarbetspartners är och därmed vilka licensieringsbeslut som ligger i ditt intresse. Dina samarbetspartners finns inte osannolikt på andra platser i värdekedjan och konflikter kring vem som är konkurrent och vem som är partner och i förlängningen vilka som ska tillåtas licensera vad är regel snarare än undantag.

 

Varje förhållande är unikt – vissa samarbeten flyter smidigare i vetskap om att det finns tydligt definierade patent som alla parter vet hur de ska förhålla sig till. I andra fall finns farhågor om att ett framtida patent ska försätta en part i beroendeställning och rucka på maktbalansen. Rädslan för detta leder till att konflikter uppstår

 

Lösningen på dessa frågor är att, i största möjliga utsträckning, reglera inbördes rätt till patent och framtida hantering av dessa i förväg. För att detta ska uppnås krävs en på förhand definierad patentstrategi, samt en klar bild vilka konkurrensfördelar som utvecklas och bör skyddas och från vem.

 

DU LÄR DIG OM: 

- Hur påverkar samarbetsförhållandet patenteringsövervägandet? 

- Hur identifierar du patenterbar innovation? 

- Hur identifierar du de största riskerna och möjligheterna med ett individuellt patent? 

- Hur påverkas potentialen hos ett patent av dess definition?

- Hur bör du tänka för att definitionen av ett patent ska tjäna din affär på bästa sätt?

 

Datum: Tisdag 22/10 

Tid: Frukost serveras från 8:00. Seminarium mellan 8:30 - 9:30. 

Adress: Vasagatan 11, vån 11 

Kontakt: Michael Kitzler, Malin Keijser Bergöö & Erik Oskarsson, patentingenjörer respektive managementkonsult på IPQ/Rouse. 

  

Formen för seminariet kan komma att variera beroende på deltagare. Vi har ambitionen att ha mindre grupper men kan beroende på antalet anmälda även behöva justera formen för deltagande.

 

Varmt välkommen!

Bokningstyp Antal Pris / Antal

Frukostseminarium (tis 22/10)

Dela