Cirkulär offentlig upphandling - vart är vi på väg?

Eventet är inte tillgängligt.