Bokningstyp Antal Pris / Antal

Vårdpersonal som berörs av Vårdprogrammet

500 kr vid senare avbokning än 23 september. Platsen kan överlåtas till kollega.

Externa föreläsare på utbildningen

Personal från Transkulturellt Centrum

Endast anställda på TC får anmäla sig på denna prisgrupp