Nytt inom öppenvårdsreumatologi

Nytt inom öppenvårdsreumatologi

Måndag, 7 december 2020 klockan 13:00

Webbseminarium via Zoom

Inbjudan till webbseminarium om reumatologi  

Reumatologi är en specialitet under snabb utveckling vad gäller diagnostik och behandling. Tidigt insatt behandling vid artritsjukdom är avgörande för att kunna stoppa sjukdomen och vårt mål med behandlingen idag är remission. Med ultraljud kan vi upptäcka inflammationer i blodkärlen och initiera behandling vid temporalisarterit. 

Välkommen till en eftermiddag där vi ger en uppdatering av de möjligheter vi har idag att tidigt identifiera och behandla vanliga reumatiska sjukdomar samt om nya behandlingar och risker med dessa. 

Preliminärt program den 7 december

  • 13.00-13.05 Välkommen! Ingrid Lundberg och Jon Lampa, Karolinska universitetssjukhuset.
  • 13.05-13.25 Reumatoid artrit - tidig diagnostik och tidigt insatt behandling gör skillnad för patienten. Hamed Rezaei, Karolinska universitetssjukhuset
  • 13.25-13.45 Modern behandling vid reumatoid artrit - läkemedel och levnadsvanor. Katerina Chatzidionysiou, Karolinska universitetssjukhuset
  • 13.45-14.05 Psoriasisartrit - en vanlig sjukdom i olika skepnader. Diagnostik och modern behandling. Sara Wedrén, Karolinska universitetssjukhuset
  • 14.05-14.25 Axial spondylartrit – diagnostik och modern behandlingsstrategi. Helena Forsblad-d’Elia, Göteborgs universitet
  • 14.25-14.35 Bensträckare
  • 14.35-14.55 Hög hjärt-kärlsjuklighet vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar – hur vi kan förebygga och behandla. Elisabet Svenungsson, Karolinska universitetssjukhuset
  • 14.55-15.15 Artros – diagnostik och behandlingsstrategi. Ralph Nisell, Akademiskt specialistcentrum, Stockholm​
  • 15.15-15.35 Jättecellsarterit och polymyalgia reumatika. Modern diagnostik och behandling. Erik af Klint, Karolinska universitetssjukhuset.​
  • 15.35-16.00 Sammanfattning och frågor till panelen

Moderator och programansvarig: Professor Ingrid Lundberg, Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet

Bokningstyp Pris Antal Pris / Antal

795,00 SEK

exkl. moms 25%

595,00 SEK

exkl. moms 25%

495,00 SEK

exkl. moms 25%

495,00 SEK

exkl. moms 25%