NOAK - 10 år i Sverige

NOAK - 10 år i Sverige

Onsdag, 5 december 2018 klockan 12:00

7A Konferens, Norrtullsgatan 6, Stockholm

Inbjudan till symposium

Vi har sedan 1950-talet använt kunskapen att warfarin fungerar som ett oralt antikoagulantium. Nya orala antikoagulantia (NOAK), icke vitamin K-beroende orala antikoagulantia eller direktverkande orala antikoagulantia (DOAK) är synonymer för en grupp läkemedel som initierades i klinisk sjukvård 2008–2009 i Sverige. Vid utgången av 2017 var NOAK de dominerande orala antikoagulantia i Sverige, och nu behandlas över 300 000 patienter med sådana. Symposiet belyser denna utveckling ur en mängd kliniska situationer.Välkommen till en intressant eftermiddag!

Preliminärt program den 5 december

 • 12:00 – 13:00 Registrering och lättare lunch
 • 13:00 – 13:05 Inledning
 • 13:05 – 13:30 Historiskt perspektiv på den kliniska utvecklingen av NOAK vid förmaksflimmer. Senior professor Lars Wallentin, Uppsala universitet.
 • 13:30 – 13:55 Förmaksflimmer och NOAK. Professor Jonas Oldgren, Uppsala universitet.
 • 13:55 – 14:20 Venös tromboembolism, antidot och NOAK. Professor Anders Själander, Umeå universitet.
 • 14:20 – 14:45 Venös tromboembolism, profylax ortopedi och NOAK.  Malin Carling, forskare vid Göteborgs universitet.
 • 14:50 – 15:20 Kaffe
 • 15:20 – 15:40 NOAK kommer nu på bred front på andra indikationer.  Professor Anders Gottsäter, Lunds universitet.
 • 15:40 – 15:55 Klaffsjukdom - när kan vi använda NOAK? Docent Christina Christersson, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
 • 15:55 – 16:20 Laboratorieanalyser och NOAK. Karin Strandberg, Skånes universitetssjukhus.
 • 16:20 – 16:45 NOAK vid elkonvertering. Med dr. Tord Juhlin, Skånes universitetssjukhus.
 • 16:45 – 17:00 Sammanfattning och frågor till panelen
Moderator: Professor Jan Östergren, Läkartidningen
 
Programansvariga: Professor Peter J Svensson, Lunds universitet samt Läkartidningen

Alla priser inkluderar lättare lunch och kaffe

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se

 

Utställare

 

 

Bokningstyp Pris Antal

Ordinarie pris

1995,00 SEK

exkl. moms 25%

Läkare, medlem i Sveriges läkarförbund

1695,00 SEK

exkl. moms 25%

Studerande, medlem i Sveriges läkarförbund

500,00 SEK

exkl. moms 25%

Pensionär, medlem i Sveriges läkarförbund

995,00 SEK

exkl. moms 25%
Fullbokat

Alla priser exklusive moms